+30.210.38.24.734 |
·
[email protected]

ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Νομικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Καλύπτουμε τους γενικούς τομείς του δικαίου (αστικό, εμπορικό, ποινικό δίκαιο κλπ.) όσο και ζητήματα ειδικότερων νομικών πεδίων.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

 

 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΑΣΤΕ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Πάγια αρχή μας είναι η εξάντληση των περιθωρίων εξωδικαστικής επίλυσης, ώστε να επιτευχθεί επ’ ωφελεία των εντολέων μας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, αν είναι εφικτή η αποφυγή της δικαστικής οδού.

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Αναλαμβάνουμε την υπεράσπιση  ενώπιον των Ποινικών Δικαστηρίων όλων των βαθμίδων και των Δικαστικών Συμβουλίων παρέχοντας πλήρη και άρτια νομική στήριξη ήδη από το στάδιο της προανάκρισης.      

 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ-ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η σύσταση εταιρείας χωρίς ανάμειξη δικηγόρου συχνά οδηγεί σε λάθη που κοστίζουν σε χρόνο και σε χρήμα. Συμβουλεύουμε και ενεργούμε σε νομικά ζητήματα που αφορούν τον τομέα του Εμπορικού-Εταιρικού Δικαίου.

 

ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΒΙΟΗΘΙΚΗ

To ιατρικό δίκαιο αφορά την ευθύνη των παρόχων υπηρεσιών, που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της υγείας. Το γραφείο μας έχει εμπειρία και μεγάλο αριθμό επιτυχών υποθέσεων που αφορούν την Ιατρική Αμέλεια.

                 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Το δικηγορικό μας γραφείο έχει επιτυχημένη πορεία σε θέματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας, Εμπορικών Σημάτων και Ευρεσιτεχνιών. Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες αλλά και δικαστική εκπροσώπηση.

 

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Το δικηγορικό μας γραφείο έχει εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία έτσι ώστε να  παρέχει νομικές υπηρεσίες σχετικές με όλα τα ήδη και τους τύπους τον συμβάσεων τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη.

ΑΚΙΝΗΤΑ

Η διεκδίκηση, η πώληση και η εκμετάλλευση ακινήτων έχουν μια σειρά από νομικά ζητήματα ή ερωτήματα που προκύπτουν. Η ορθή νομική διευθέτηση εξασφαλίζει εσάς και το ακίνητο σας.

 

ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΜΑΣ

Γιατί πρέπει να μας επιλέξετε

Κύρια συνεκτικά στοιχεία της επαγγελματικής μας οικογένειας, αποτελούν:

  • η ακεραιότητα,
  • η συνέπεια,
  • η προσήλωση στο στόχο,
  • η στρατηγική προάσπιση των συμφερόντων των εντολέων μας.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό, μέσα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο πολιτικό, κοινωνικό και νομικό περιβάλλον τόσο οι συνεργάτες μας – δικηγόροι και μη – όσο και οι εντολείς μας να γνωρίζουν τις αρχές που υποστηρίζουμε και τις αξίες οι οποίες θα αποτελέσουν σημείο αναφοράς των επιλογών και της επαγγελματικής μας δράσης.

Σε αυτό το πλαίσιο δημιουργήσαμε τον Κώδικα Επαγγελματικής Συμπεριφοράς, έτσι ώστε να είναι πλήρως αποσαφηνισμένες  οι πολιτικές μας, οι νομικές και δεοντολογικές υποχρεώσεις  προς τους εντολείς μας και οι όροι συνύπαρξης μεταξύ των συνεργατών μας.

Η άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος είναι τρόπος ζωής, οπότε για εμάς είναι καίριας σημασίας οι αξίες και οι αρχές από τις οποίες διαπνεόμαστε κατά την άσκησή του.

0+
Ολοκληρωμένες Υποθέσεις
0%
Ποσοστό Επιτυχίας
0 εκατ. €
Ώφελος για τους πελάτες μας
0+
Δικηγόροι & Συνεργάτες

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μερικές φορές τα νομικά ζητήματα μπορεί να σας μπερδέψουν
εάν τα αγνοήσετε. Εμείς μπορούμε να σας βοηθήσουμε!

Νέα και Υποθέσεις