+30.210.38.24.734 | +30.215.52.09.037
·
[email protected]

ΔΙΑΣΩΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Ν.3869/2010 (ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΣΕΛΗ)

Περιληπτικά

Απόφαση που εντάσσει τους αιτούντες στις ευνοϊκές διατάξεις του νόμου Κατσέλη. Διάσωση της κύριας κατοικίας τους και σημαντική μείωση των οφειλών τους.Ο πρώτος των αιτούντων καλείται να  καταβάλλει συνολικά το ποσό των 12.000 και θα παραμείνει συνολικό ανεξόφλητο ποσό των οφειλών του 506.178,9 ευρώ (518.178,9- 12.000 ευρώ), ενώ η δεύτερη αιτούσα καλείται να καταβάλει συνολικά το ποσό των 2.880 ευρώ και θα παραμείνει συνολικό ανεξόφλητο ποσό των οφειλών της 445.885,37 ευρώ (448.765,37 – 2.880 ευρώ).

Πιο συγκεκριμένα:

       Οι συνολικές οφειλές του αιτούντος την ένταξη στις ευνοϊκές διατάξεις του νόμου Κατσέλη,σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της αίτησης, ανέρχονται στο ποσό των 518.178,90 ευρώ, ενώ οι συνολικές οφειλές της αιτούσας ανέρχονται στο ποσό των 448.765,37 ευρώ.

       Το δικαστήριο αφού έκρινε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 παρ. 2 του Ν. 3869/2010 όρισε τη ρύθμιση σε μηνιαίες καταβολές απευθείας προς τις πιστώτριες τράπεζες και συγκεκριμένα όρισε 60 μηνιαίες δόσεις για τον αιτούντα και 36 μηνιαίες δόσεις για την αιτούσα, από τις οποίες οι πιστωτές τους θα ικανοποιηθούν συμμέτρως, αρχής γενομένης από την επίδοση της απόφασης.

      Όσον αφορά στο ειδικότερο περιεχόμενο της ρύθμισης, οι αιτούντες θα καταβάλουν το συνολικό ποσό των 280 ευρώ μηνιαίως, το οποίο ανταποκρίνεται στις δυνατότητές τους και ειδικότερα ο αιτών θα καταβάλλει το ποσό των 200 ευρώ μηνιαίως και η αιτούσα το ποσό των 80 ευρώ μηνιαίως.Τα ανωτέρω ποσά θα καταβάλλονται στις πιστώτριες τράπεζες σε σύμμετρη εξόφληση των ως άνω απαιτήσεων τους.

      Με βάση τα παραπάνω για τη ρύθμιση των χρεών τους βάσει της ρύθμισης του άρθρου 8 παράγραφος 2 του Ν.3869/2010 ο αιτών θα καταβάλλει συνολικά το ποσό των 12.000 ευρώ (200 ευρώ x 60 δόσεις) και θα παραμείνει συνολικό ανεξόφλητο ποσό των οφειλών του 506.178,9 ευρώ (518.178,9- 12.000 ευρώ), ενώ η αιτούσα θα καταβάλει συνολικά το ποσό των 2.880 ευρώ (80 ευρώ × 36 δόσεις) και θα παραμείνει συνολικό ανεξόφλητο ποσό των οφειλών της 445.885,37 ευρώ (448.765,37 – 2.880 ευρώ).

       Θα πρέπει να οριστούν μηνιαίες καταβολές για τη διάσωση της ως άνω περιγραφείσας  κύριας κατοικίας τους που βρίσκεται επί της οδού …. την επικαρπία της οποίας έχει η αιτούσα και ειδικότερα σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2 του Ν.3869/2010 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 17 παράγραφος 1 του νόμου 4161/2013 (ΦΕΚ Α’ 143/14-6-2013) η αιτούσα θα πρέπει να καταβάλει ποσό που αντιστοιχεί μέχρι το 80% της αντικειμενικής αξίας της κύριας κατοικίας της, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 27.020,76 ευρώ, το οποίο δεν υπερβαίνει το όριο του αφορολόγητου ποσού για απόκτηση α κατοικίας προσαυξημένο κατά 50% όπως απαιτεί ο νόμος για την εξαίρεση από την εκποίηση.

      Ειδικότερα η αιτούσα θα πρέπει να καταβάλει ποσό μέχρι το 80% της αντικειμενικής αξίας του ανώτερου ακινήτου, το όποιο αποτελεί την κατά το νόμο πρόσθετη επιβάρυνση του οφειλέτη για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του,δηλαδή εν προκειμένω πόσο μέχρι 21.616,60 ευρώ (27.020,76 ευρώ × 80%). Όσον αφορά το χρόνο αποπληρωμής του ποσού αυτού,λαμβανομένων υπόψη του ύψους των χρεών της αιτούσας της ηλικίας της και της οικονομικής δυνατότητες της θα πρέπει να οριστεί σε 10 ετή (ήτοι σε 120 μήνες), ενώ θα πρέπει να της χορηγηθεί περίοδος χάριτος τριών χρόνων, ώστε να μη συμπέσει η τελευταία αυτή ρύθμιση με την πιο πάνω του άρθρου 8 παρ. 2 με κίνδυνο να φανεί ασυνεπής στις υποχρεώσεις της και να εκπέσει της ρύθμισης. Έτσι το ποσό κάθε μηνιαίας δόσης θα ανέρχεται σε 180,13 ευρώ δηλαδή 21.616,60 ευρώ/180,13 μήνες. 

Συμπερασματικά λοιπόν, η απόφαση:

Ρυθμίζει τα χρέη του πρώτου αιτούντος με εξήντα (60) ισόποσες μηνιαίες δόσεις ποσού διακοσίων (200) ευρώ έκαστη συμμέτρως προς τις απαιτήσεις των καθ’ ων η αίτηση πιστωτριών τραπεζών, 

Ρυθμίζει τα χρέη της δεύτερης αιτούσας με τριάντα έξι (36) ισόποσες μηνιαίες δόσεις ποσού  ογδόντα (80) ευρώ έκαστη συμμέτρως προς τις απαιτήσεις των καθ’ ων η αίτηση πιστωτριών τραπεζών, 

Εξαιρεί από την εκποίηση την κύρια κατοικία της αιτούσας,

Επιβάλλει στην αιτούσα, για τη διάσωση της παραπάνω κύριας κατοικίας της, την υποχρέωση να ικανοποιήσει τις οφειλές της με εκατόν είκοσι (120) ισόποσες μηνιαίες δόσεις ποσού εκατόν ογδόντα ευρώ και δεκατριών λεπτών (180,13 ευρώ) εκάστη, καταβλητέες προς την ανώνυμη τραπεζική εταιρεία ……… για την εξόφληση των εμπραγμάτως εξασφαλισμένων απαιτήσεων της, υπό τους όρους που εκτίθενται στο σκεπτικό της απόφασης.

Διατάσσει την ελεύθερη εκποίηση με τον πλέον πρόσφορο τρόπο μιας οικίας μετά των βοηθητικών χώρων …. που βρίσκεται ….. η οποία ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στον αιτούντα, υπό τους λεπτομερώς περιγραφόμενους στο σκεπτικό της απόφασης όρους.

 

Related Posts